Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kertoi vuonna 2015, että julkisesti hankittuihin kyyteihin käytetään vuosittain noin miljardi euroa. Lisäksi kustannukset kasvavat noin 10% vuosittain. Kustannuksia kasvattaa väestön ikääntymisen aiheuttama lisääntyvä palvelutarve sekä palvelujen keskittyminen yhä suurempiin kuntakeskuksiin.

LVM totesi myös, että tuetun avoimen joukkoliikenteen loppuessa rahoituksen tai matkustajien vähetessä, matkustajat joutuvat käyttämään kalliimpia liikennepalveluja. Tämän seurauksena yhteiskunnan tukeman henkilöliikenteen kuljetuskustannukset kasvavat. Niiden henkilöiden kuljetukset, joilla on oikeus yhteiskunnan maksamiin tai tukemiin matkoihin ja jotka voisivat käyttää avointa joukkoliikennettä, joudutaan hoitamaan kalliina yksilökuljetuksina. Jos nykyiseen kustannusten kehitykseen ei puutua, se johtaa vääjäämättä palvelutason laskuun ja omavastuiden nousuun.

LVM:n raportissa todettiin myös, että säästöpotentiaali henkilökuljetusten osalta on merkittävä. Erityisesti tulee 1) panostaa lainsäädännön kehittämiseen, 2) kuljetuspalveluiden suunnittelun ja 3) hankinnan kehittämiseen sekä 4) digitalisaation hyödyntämiseen täysimääräisesti.

Nyt kun ylläolevista tarpeista ensimmäinen, eli lainsäädäntö on uudistettu, kannattaa panostaa jäljellä oleviin haasteisin. KaikkiKyytiin kumppanit haluavat kertoa kunnille uusista ratkaisuja sekä kuljetusten suunnitteluun, hankintoihin että digitalisaation hyödyntämiseen.

KaikkiKyytiin kumppanit haastavat mukaan kaikki Suomen kunnat. Mukaan lähteville kunnille laaditaan yksinkertainen malli, jossa kerrotaan mitä hyötyä kuljetusten uudistamisesta on kunnalle ja kuntalaisille. Mallissa herätellään ajatuksia hankintojen uudistamisesta sekä kerrotaan, miten jo olemassa olevia digitaalisia palveluita voidaan tehokkaasti hyödyntää.

#KaikkiKyytiin haasteeseen mukaan lähtevät kunnat voivat ilmoittautua tästä.

Näillä www.kaikkikyytiin.fi-sivuilla julkaistaan mukaan lähtevien kuntien nimet ja mukana olevat kunnat voivat kertoa yhteistyöstä esimerkiksi omassa viestinnässään.

Toivomme mukana lähtemistä toukokuun loppuun mennessä. Kannustamme myös kuntia haastamaan muita kuntia mukaan

Toivottavasti saamme Suomen kunnista KaikkiKyytiin,

Marko Mäki-Hakola: Elinkeinojohtaja, MTK
Pekka Möttö: Toimitusjohtaja, Kyyti Group
Harri Paloheimo: Toimitusjohtaja, Coreorient

Lisätietoja Marko Mäki-Hakola,040 502 6810, marko.maki-hakola@mtk.fi