KAIKKIKYYTIIN

Kaikkikyytiin

Alueet eivät voi menestyä ilman toimivia kuljetusyhteyksiä. Maaseudulla on pitkään kärsitty heikoista henkilö- ja tavarankuljetuspalveluista. Harvaanasutuilla alueilla eivät toimi samat ratkaisut kuin kaupungeissa.

Tähän saakka uusia malleja ei ole voitu ottaa käyttöön. Liikennelainsäädännön uudistukset sekä teknologian kehittyminen mahdollistavat maaseudun kuljetusten luomisen uudelleen.

KAIKKIKYYTIIN yhteistyössä MTK, Kyyti Group sekä Coreorient haluavat auttaa maaseutua ajattelemaan kulkemisen uudella tavalla. Yhteiskunnan maksamat kuljetukset ovat hyvä perusta henkilöliikenteelle. Julkiset toimijat ovat velvoitettuja järjestämään mm. seuraavat kuljetukset: Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät kuljetukset, sairausvakuutuslain mukaiset ns. Kela-kyydit ja koulukyydit. Näihin samoihin kuljetuksiin on yhdistettävä myös muita henkilökuljetuksia. Sosiaaliset kimppakyydit voidaan järjestää yhdessä ja maaseudulla valmiiksi kulkevat ajoneuvot pystyvät kuljettamaan myös vaikkapa paketteja.

Kuljetuksissa tarvitaan ajattelutavan muutos. Maaseudullakaan ei tarvitse omistaa omaa autoa, jos kuljetukset järjestetään uudella tavalla. Ilmasto kiittää, kun käytämme valmiiksi alueilla kulkevia ajoneuvoja tehokkaammin. Maaseudun elinvoima kasvaa, kun logistiikka kehittyy. Kuntalaiset kiittävät, kun kaikki kuljetukset järjestetään kustannustehokkaasti

Maaseudulla on runsaasti kuljetusyrittäjiä. KAIKKIKYYTIIN yhteistyön tavoitteena on kasvattaa yrittäjien ajamien kuljetusten määrää. Nykyisten taksiyrittäjien kannattavuus paranee ja uusille kuljetusyrittäjille avautuu liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhteisöllisyys on tärkeä osa maaseutua. Yhteisöllisyyden ansiosta älykkäät kimppakyydit voivat olla osa arkea jo pian. Onko Suomi jälleen suunnannäyttäjä älykkäissä ratkaisuissa.

Muutos ei tapahdu itsestään. KAIKKIKYYTIIN yhteistyöhön toivotaan mukaan laajasti maaseudun toimijoita. Kuntien on ajateltava hankkimansa kuljetukset uusiksi. Asukkaiden on avattava auton ovensa myös naapureille. Yrittäjien on uskallettava ottaa käyttöön uusia menetelmiä.

Tällä www.kaikkikyytiin.fi sivustolla kerrotaan uusista ratkaisuista, annetaan kunnille eväitä julkisiin hankintoihin, autetaan kuljetusyrittäjiä alkuun sekä otetaan kyytiin kaikki halukkaat.

KAIKKIKYYDISSÄ

MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille.

Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen. Keskeinen vaikuttaja ja ratkaisujen tarjoaja yhteiskunnallisessa keskustelussa.  Tuoreessa ilmasto-ohjelmassaan MTK asetti tavoitteekseen uudistaa maaseudun logistiikkaa – maaseudun tavara- ja henkilökuljetuksia tulee edistää uusilla jakamistalouden malleilla. MTK edustaa maaseudun yrittäjiä ja asukkaita kaikkialla Suomessa. Viime vuosien vaikuttamistyössä MTK on pohjustanut uusien liikennepalveluiden syntymistä vaikuttamalla liikennepalveluiden vapautumiseen ja esimerkiksi traktoreita koskeva sääntelyn keventämiseen.

Kyyti

Kyyti Group on suomalainen älykkään liikenteen start up -yritys. Kyyti Group kehittää teknologia-alustaa ja sovellusta, joka yhdistää eri liikkumismuodot helposti asiakkaan käytettäväksi. Kyyti-sovelluksen erikoisuus on automatisoitu kyytien yhdistely, jonka avulla voidaan luoda palvelu, joka sijoittuu perinteisen joukkoliikenteen ja taksin välimaastoon. Kyydin teknologia palvelee isoja kuljetusoperaattoreita, liikenteen järjestämisestä vastaavia viranomaisia sekä eri liikkumispalveluita tarjoavia yrityksiä. Kyyti Group on mukana Sitran rahoittamassa hankkeessa, jolla pyritään luomaan joukkoliikennepalvelu isojen asutuskeskusten ulkopuolelle. Tätä ratkaisua viedään laajasti ulkomaille. Kyyti Group on mukana useissa meneillään olevissa kokeiluissa, joilla maaseudun kuljetuksia pystytään uudistamaan.

coreorient

Coreorient on kestäviä digitaalisia ratkaisuja kehittävä start up -yritys. Coreorient kehittää teknologia-alustoja ja sovelluksia naapuriapuun perustuviin kimppakyyti- ja jakamistalouspalveluihin, paikalliseen tuotteiden vaihdantaan, kuljetuksiin ja jakeluun, sekä keikkatyön välitykseen. Coreorient on myös MoTiV EU-hankkeessa mukana kehittämässä sovellusta, jolla mitataan kuluttajan liikkumistottumuksia ja matkakokemusta.

Haluatko kumppaniksi?

Kaikkikyytiin haluaa tehdä laajaa yhteistyötä maaseudun kuljetusten uudistamiseksi. Jos sinulla tai organisaatioillasi on maaseudun kuljetuksia uudistavia ideoita, ota yhteyttä:

Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola
puh. 040 502 6810, sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@mtk.fi